Znajdź najtańszy kredyt hipoteczny, gotówkowy lub chwilówkę z Ekspert Kredyt Katowice

Kredyt studencki – zasady spłaty

Kredyty studenckie cieszą się zainteresowaniem od lat. To propozycja dla studentów, także doktorantów, których nie stać na finansowanie nauki. Nawet studiowanie na państwowej uczelni wiąże się przecież z kosztami. Spłata nie jest wymagana w trakcie studiów, a dopiero po zakończeniu edukacji.

Kredyt ten udzielany jest przez banki, które podpisały umowę z BGK. Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 roku określa zasady przyznawania studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantom kredytu. Warunki w bankach są podobne, więc nie ma większego znaczenia, gdzie po kredyt się udamy. Z ogólnych warunków warto zwrócić uwagę na fakt, że o kredyt może ubiegać się każdy student, o ile naukę rozpoczął przed ukończeniem 25 roku życia, bez względu na rok studiów. Kredyt udzielany jest na okres nie dłuższy, niż tok studiów, maksymalnie na 6 lat. Wypłacany jest w transzach po 600 zł miesięcznie, ale tylko 10 miesięcy w roku (czyli czas faktycznej nauki). Warunkiem kontynuowania wypłat jest przedstawienie zaświadczenia o nauce. Spłata zobowiązania (poza sytuacją, w której przerwana zostaje nauka) odbywa się dopiero po upływie 2 lat od chwili zakończenia nauki. Liczba rat może być do dwóch razy dłuższa, niż czas pobierania kredytu (np. gdy kredyt pobierano przez 20 miesięcy, to spłata może być wydłużona do 40 miesięcy). Kredyt studencki jest jednym z tańszych na rynku. Oprocentowanie nie może przekroczyć po uruchomieniu spłaty połowy stopy redyskontowej NBP. Przez wcześniejszy okres (pobierania kredytu i 2 – letni okres „wyczekiwania” odsetki pokrywa specjalny Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Kredyt studencki przeznaczony jest dla mniej zamożnych studentów. Ustalane kryterium dochodowe (co rok) obecnie nie może przekroczyć 2500 zł na osobę w rodzinie. Wymagane jest także odpowiednie zabezpieczenie pożyczki (zwykle poręczenie). Zdolność kredytowa dotyczy jedynie poręczycieli, więc student, który nie ma możliwości zaciągania innych zobowiązań z uwagi na brak takiej zdolności, może wykorzystać kredyt studencki na dowolne cele. Jedyną wadą kredytu studenckiego może być rozpoczęcie dorosłego, samodzielnego życia po zakończeniu nauki z niemałym długiem, ale w dzisiejszych czasach długi ma większość z nas.

Sprawdź także rankingi:
Ranking kredytów mieszkaniowych kwiecień 2024
Ranking kredytów gotówkowych kwiecień 2024
Ranking kredytów samochodowych kwiecień 2024