Znajdź najtańszy kredyt hipoteczny, gotówkowy lub chwilówkę z Ekspert Kredyt Katowice

Kiedy ubezpieczenie zdrowotne ustaje po zwolnieniu z pracy?

Prawo do świadczeń medycznych w Polsce przysługuje osom posiadającym tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy ubezpieczenie to wygasa z chwilą zwolnienia pracownika?

Z chwilą ustania stosunku pracy ubezpieczenie obowiązuje jeszcze przez 30 dni. Przepisy skonstruowano tak, by zapewnić prawo do opieki medycznej w trybie ciągłym. Czas, jaki ustalono w ustawie powinien bowiem wystarczyć na znalezienie nowej pracy czy też zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. Ostatecznie można być też zgłoszonym do ubezpieczenia przy posiadającym tytuł członku rodziny.

Spis treści

Czas ochrony

Okres 30 dni obowiązuje w przypadku pracowników zwolnionych z pracy i przedsiębiorców, którzy zaprzestają wykonywać działalność gospodarczą. Dodatkowo okres ten obejmuje osoby przebywające na urlopach bezpłatnych (po 30 dniach od chwili rozpoczęcia urlopu), osoby tracące status osoby bezrobotnej, czy w sytuacji, gdy główny ubezpieczony umiera, a osoba współubezpieczona może w tym czasie korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego zmarłego.

Bezrobotni

Celem odzyskania statusu osoby ubezpieczonej warto zarejestrować się jako osoba bezrobotna po utracie pracy. Wówczas urząd pracy zgłasza taką osobę do ubezpieczenia, nie ma tu znaczenia czy dana osoba ma czy też nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Oczywiście istnieje też możliwość dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Korzystać z tej możliwości mogą osoby, które z różnych powodów nie mogą uzyskać tytułu do ubezpieczenia inaczej. Warunkiem podpisania takiej umowy z NFZ jest zamieszkiwanie na terenie Polski. Takie ubezpieczenie jest dość drogie. Indywidualnie podpisana umowa z NFZ obliguje do naliczania terminowego opłacania składek w wysokości 9% deklarowanego dochodu, nie mniejszego niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie. W grudniu składka nie może być niższa niż 382,88 zł (przeciętne wynagrodzenie zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS w III kwartale 2016 r. wyniosło 4254,20 zł).

Sprawdź także rankingi:
Ranking kredytów mieszkaniowych czerwiec 2024
Ranking kredytów gotówkowych czerwiec 2024
Ranking kredytów samochodowych czerwiec 2024