Znajdź najtańszy kredyt hipoteczny, gotówkowy lub chwilówkę z Ekspert Kredyt Katowice

Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków a rozwód – co zrobić?

Kredyt hipoteczny jest jednym z największych zobowiązań finansowych, jakie podejmuje się w życiu. Często bierze się go we dwoje, aby łatwiej było sprostać wymaganiom banków dotyczącym zdolności kredytowej. Jednak co się stanie, gdy małżeństwo się rozpadnie, a kredyt hipoteczny został zaciągnięty tylko przez jednego z małżonków?

Współkredytobiorca a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem, na które zaciągają je oboje małżonkowie, niezależnie od tego, czy nieruchomość jest na własność obojga czy tylko jednego z nich. Oba osoby są współkredytobiorcami i zobowiązane są do spłacania kredytu. W przypadku rozwodu sytuacja jest inna. Wówczas, gdy kredyt hipoteczny został zaciągnięty tylko przez jednego z małżonków, to tylko ta osoba jest zobowiązana do spłacania kredytu. Natomiast druga strona nie odpowiada za dług hipoteczny.

Co z dopłatami do kredytu hipotecznego w przypadku rozwodu?

Osoby, które skorzystały z programu „Rodzina na swoim”, nie tracą uzyskanych dopłat w przypadku rozwodu małżeństwa. Rozwód nie powoduje także wstrzymania dopłat do oprocentowania kredytu ani obowiązku ich zwrotu. Jednakże, w przypadku kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty tylko przez jednego z małżonków, dopłaty przysługują tylko temu kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt.

Przepisanie kredytu hipotecznego na jednego z małżonków

Jeśli kredyt hipoteczny został zaciągnięty tylko przez jednego z małżonków, a po rozwodzie nieruchomość ma zostać na własność jednego z nich, wówczas kredyt można przepisać na tę osobę. Jednakże, taka operacja wymaga zgody banku oraz wykreślenia współkredytobiorcy. Aby przepisanie kredytu hipotecznego było możliwe, oboje kredytobiorców muszą wyrazić na nią zgodę. Bank musi na nowo obliczyć zdolność kredytową i najlepiej zabezpieczyć się przed ewentualnością niewypłacalności strony, na której pozostanie kredyt.

Kredyt hipoteczny a rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku, gdy małżeństwo rozpadło się z orzeczeniem o winie, sytuacja może być trudniejsza. Nie ma jednak bezpośredniego wpływu na spłatę kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy jedna z osób zaciągnęła kredyt hipoteczny, to tylko ona ponosi odpowiedzialność za spłatę długu. Jednakże, w przypadku problemów ze spłatą kredytu, bank może zająć wspólne mienie małżeńskie, co może prowadzić do konfliktów pomiędzy byłymi małżonkami.

Cesja kredytu hipotecznego

W przypadku rozwodu i kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty tylko przez jednego z małżonków, można rozważyć cesję kredytu. Jest to przejęcie przez jedną osobę obowiązku spłacalności kredytu oraz praw własności do nieruchomości. Jednakże, osoba przejmująca kredyt musi spłacić byłego współmałżonka, co zależy od indywidualnej sytuacji. Warto jednak pamiętać, że cesja kredytu hipotecznego wymaga zgody banku.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków a rozwód może być trudnym tematem. Jednakże, w przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty tylko przez jedną osobę, to tylko ona ponosi odpowiedzialność za spłatę długu. Możliwe są różne rozwiązania, takie jak przepisanie kredytu na jednego z małżonków lub cesja kredytu, jednak wymagają one zgody banku i indywidualnego rozpatrzenia sytuacji. Ważne jest również to, że dopłaty do kredytu hipotecznego przysługują tylko temu kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego warto przemyśleć sytuację i zaplanować przyszłość w razie ewentualnego rozwodu.